Posts etiquetados ‘Spanien’

Escribo el manifiesto en sueco ya que no he visto todavía ningún medio sueco que haya mostrado la noticia, sería muy triste que allí no se percataran de lo que esta pasando en España después de lo que ha ocurrido con PiratBay y el partido político PiratPartiet.

ManifestoDet här gången har jag gjort något annorlunda. Vanligtvis skriver jag på Spanska om dem svenska nyheter som jag tycker är intressant. Idag kommer jag att göra tvärtom (förlåt om mitt svensk…). Grejen är att spansk regeringen har kommunicerats ett förslag till lag som går emot alla principler i Internet, alla spanska bloggare, användare, utvecklare…uttryckar vår starka motstånd till projekten….. Det är mitt bidrag till det position om jag har inte sett inga nyheter i Sverige om det.

Med tanke på att det i det förslag till lag om hållbar ekonomi för lagändringar som påverkar det fria utövandet av yttrandefrihet, information och rätten till tillgång till kultur via Internet, journalister, bloggare, användare, personal och utvecklare Internet uttrycka vår starka motstånd mot projektet, och förklarar att …

  1. Upphovsrätten kan inte vara över medborgarnas grundläggande rättigheter, inklusive rätten till privatliv, säkerhet, oskuldspresumtionen, till ett effektivt rättsligt skydd och yttrandefriheten.
  2. T han tillfälligt upphävande av de grundläggande rättigheterna är och måste förbli ensam behörig rättsväsendet. Inte en nedläggning utan en mening.Denna modell, i strid med bestämmelserna i artikel 20,5 i konstitutionen, sätta i händerna på en icke-juridisk organ, ett organ under Kulturdepartementet, befogenhet att förhindra spanska medborgare tillgång till någon hemsida.
  3. Den nya lagstiftningen kommer att skapa rättslig osäkerhet kring den spanska tekniksektorn, skada en av de få områden för utveckling och framtid för vår ekonomi, vilket hindrar skapandet av verksamheten genom att införa hinder för konkurrens och avtagande sin internationella expansion.
  4. Den nya föreslagna lagstiftningen hotar att hindra nya kreatörer och kulturellt skapande. Med Internet och de olika tekniska framsteg har dramatiskt demokratiseras skapande och utgivning av alla typer av innehåll som inte längre kommer främst från traditionella kulturella industrier, men många olika källor.
  5. Författarna, som precis som alla arbetstagare har rätt att leva på sitt arbete med nya kreativa idéer, affärsmodeller och verksamheter i samband med sina skapelser. Försöker hålla med lagändringar med en omodern industri som kan anpassa sig till den nya miljön är varken rättvist eller realistiskt. Om din affärsmodell bygger på kontroll av exemplar av verk och Internet är inte möjligt utan att bryta mot grundläggande rättigheter, bör de hitta en annan modell.
  6. Vi anser att kulturindustrin behöver för att överleva modernt alternativ, effektiv, trovärdig och överkomliga för att passa nya sociala användningar, snarare än begränsningar så oproportionerliga för att vara ineffektiva i att de bedriver.
  7. Internet ska fungera fritt och utan politisk inblandning sponsras av grupper som syftar till att vidmakthålla förlegade affärsmodeller och gör det omöjligt att mänsklig kunskap förblir fri.
  8. Vi uppmanar regeringen att garantera lag nätet neutralitet i Spanien innan något tryck som kan uppstå som en ram för utvecklingen av en realistisk och hållbar ekonomi för framtiden.
  9. Vi föreslår en verklig reforminriktad immateriella rättigheter till ett slut: återvänd till kunskapssamhället, främja det offentliga rummet och missbruk gräns för verkställande organ.
  10. I en demokrati lagar och de ändringar som bör antas efter vederbörlig debatt och samråd med alla berörda parter. Det är oacceptabelt att lagändringar görs som påverkar de grundläggande rättigheterna i en icke-organiska lag och tar upp en annan sak.
Anuncios